Kérdése van? Tegye fel bátran! +36 30 552 7953
Üzletünk: NIKL Horgászbolt - 7020 Dunaföldvár, Kossuth tér 8.
Garancia

Garancia

Csere, minőségi kifogás, panasz

Amennyiben a Vevő nem megfelelő terméket választott (rossz méret, dobósúly stb.), és azt szeretné cserélni, először vissza kell juttatnia az Eladó telephelyére a terméket saját költségen, és amennyiben van elérhető készlet a cseretermékből, akkor az Eladó 1.490,- forintos áron kiszállítja a Vevő részére. Amennyiben nincs készlet, és helyettesítő terméket sem talált a Vevő, az Eladó az e-mailben megküldött bankszámlaszámra visszautalja a vételárat.

Minőségi kifogás esetén a Vevő a hiba felfedezésétől számítva haladéktalanul közli az Eladóval a hibát és az Eladó telephelyén bemutatja a terméket. A termék visszajuttatása az Eladó telephelyére a Vevő feladat és költsége. Az Eladó a termék hibájának függvényében tesz javaslatot a termék cseréjére, javítására, vagy vételár visszatérítésére. Elektronikusan küldött fotók alapján nem dönthető el a panasz. A visszatérített termékek ellenőrzése után, a Vevő tájékoztatást kap e-mailben. A Vevő a csomaghoz csatolja a visszatérítési költség összegéről szóló igazolást és amennyiben a minőségi kifogást jogosnak ítélte meg az Eladó, úgy a termék vételárát és a visszatérítés költségét megtéríti és átutalja a Vevő bankszámlájára amelyből kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Vevő az Eladó részére a bankszámlaszámát írásban, elektronikus formában megadja a ………………….email címre. Hibásan megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért az Eladó nem felelős.

Amennyiben alaptalan a minőségi kifogás (elutasításra kerül), úgy az Eladó telephelyére visszatérített termékek munkaidőben átvehetők, vagy a Vevő kérésére és költségére a futárszolgálat 1.490 forint szállítási díj ellenében ismét kiszállítja.

Személyesen az Eladó telephelyén (Halfanatik, 7020 Dunaföldvár, Kossuth tér 8.), munkanapokon 8.00-12.00-ig, 13.00-17.00-ig van lehetőség a termékek cseréjére, elszállítására. Javasolt a cserélendő termék vagy termékek készletéről tájékozódni telefonon vagy e-mailen keresztül.

Elállás joga

A fogyasztónak tekintendő Vevő a termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül élhet elállási jogával. A vásárló e-mailben elállhat a szerződéstől. A termék visszaszállításának költségét a Vevő viseli.

Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszaszállításának költségén kívül más költség nem terheli, Eladó azonban követelheti a termék jellegének, tulajdonoságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

Az alábbi esetekben nem illeti meg az elállási jog a vevőt:

 • •olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében (élelmiszer, étrend-kiegészítők);
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • az Eladó a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb a terméknek a telephelyre való visszaérkezésétől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vevő részére, amennyiben volt a vásárlás során szállítási díj, azzal együtt. A visszatérített termékek leellenőrzése után, a Vevő tájékoztatást kap e-mailben. Az Eladó a visszatérítés során a Vevő bankszámlájára utalja a visszatérítendő összeget. Vevőt a visszafizetésből eredően semmilyen többletköltség nem terheli. A Vevő az Eladó részére a bankszámlaszámát írásban, elektronikus formában megadja az………………………….hu email címre. Hibásan megadott bankszámlaszámból adódó téves utalásért az Eladó nem vállal felelősséget.

Vevő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítésnek az Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy az Eladó telephelyén leadni.

A Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli. A visszatérítést az Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg visszakapja terméket vagy termékeket, vagy a Vevő bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Amennyiben Vevő élni kíván az elállási jogával, annak jelzését megteheti az Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével). Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontja az irányadó.

A megrendelt terméket postai úton ajánlott küldeményként, vagy futárszolgálat útján juttathatja vissza az Eladó részére. A termék visszaérkezését követő 14 napon belül a Vevő által email-ben megadott bankszámlaszámra visszatéríti az Eladó a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt, de a visszaszállítási költség nélkül amelyet a Vevő visel.

Alapvető rendelkezések

A jelen ÁSZF -ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a

 • Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv) valamint
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet
 • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
A jelen ÁSZF 2014. 09. hó 1. nap napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az Eladó jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF -et. A módosításokat az Eladó azok hatályba lépése előtt a weboldalakon közzéteszi, és a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazza. A Vevők a weboldalak használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldalak használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

Termék visszajuttatásának a menete

Szerződéstől való elállás esetén a termék visszaszállításának a költségét a Vevő állja. A termék vételárát az Eladó a termék visszaérkezése után utalja vissza az Eladó által e-mailben megküldött bankszámlaszámra.

Az Eladó nem veszi át a részére utánvéttel feladott csomagokat.

A Vevő vállalja, hogy a terméket olyan csomagolásban juttatja vissza, amiben elkerülhetők a szállítás során bekövetkező sérülések. A Vevő vállalja továbbá, hogy horgászbot visszaküldése esetén a vásárláskor kiküldött vagy azzal egyenértékű kartontokban küldi vissza a terméket. Olyan termékek visszaküldésekor, amiknél a termék gyári csomagolása és a termék szerves egységet képeznek (például orsók, bakancsok, halradar stb. papírdoboza) a Vevő vállalja, hogy a termék gyári csomagolását is sértetlenül visszajuttatja az Eladó részére. Az Eladó jogosult megtagadni a sérült csomag átvételét.