Kérdése van? Tegye fel bátran! +36 30 552 7953
Üzletünk: NIKL Horgászbolt - 7020 Dunaföldvár, Kossuth tér 8.
Webshop használata

Webshop használata

Webáruház használata

Oldalunkon személyes adatainak megadása nélkül ismerkedhet az általunk forgalmazott termékekkel és azok áraival. Webáruházunkban található termékeket fő-és alkategóriák szerint csoportosítottuk, a könnyebb tájékozódás érdekében. Webáruházunkban található minden termékhez részletes leírás valamint kép tartozik. 

A webáruházban található minden termék ára ÁFA- val növelt BRUTTÓ ár!!

Webáruházunkban rendelt termékek szállítását jelen pillanatban csak Magyarország területén belül áll módunkban vállalni.

SHIPPING TO HUNGARY ONLY

Webáruházunkban minden olyan természetes személy vásárolhat, aki jelen vevőtájékoztatót elolvasta, magára nézve azt kötelező jellegűnek véve elfogadta.

Vásárlás a webáruházunkban

A halfanatik.hu webáruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy tisztában van a rendelés menetével és jelen tájékoztató teljes tartalmát elfogadja.

Regisztráció esetén kérjük ügyeljen a regisztrációs űrlap pontos és valós adatokkal való kitöltésére. Valótlan adatok megadása esetén regisztrációját azonnal töröljük.  

A regisztráció élesítését követően a "Bejelentkezés" felirat mellett található mezőt kitöltve be tud jelentkezni rendszerünkbe. Adatainak változtatását az "Adatok módosítása" gombra kattintva teheti meg.

Termékeket kétféle képpen lehet a "Kosárba" tenni. A menüpontok alatt található listanézetben a termék nevére húzva a kurzort a termék képét megtekintheti, rákattintva részletes adatlapját is olvashatja. Terméket a kosárba tenni már a listanézet esetén is a "Kosárba" gombra kattintva  is tudunk, a rendelni kívánt mennyiség megadásával, de a részletes termék nézet alján is megtalálhatja ugyanezt a funkciót ellátó gombot.

A "Kosár" aktuális tartalmát minden esetben a webáruház bal felső szekciójában találhatja. Az itt található "Tovább" gombra kattintva az összes kosárban található termék képét és rendelt mennyiséget megtalálhatja, ellenőrizve ezzel a megrendelni kívánt termékeket.Ezen a felületen törölheti is a kosár teljes vagy részleges tartalmát, csökkentheti vagy növelheti a megrendelni kívánt mennyiséget, folytathatja a vásárlást, de a "rendelés megkezdése" gombra kattintva megkezdheti rendelését. Amennyiben Ön korábban bejelentkezett, rendszerünk automatikusan betölti a regisztrációkor megadott adatait. 

Azért, hogy a szállítási költség ne legyen aránytalanul magas a a rendelt termékhez képest, a webáruházunkban a minimális rendelési tétel: 5.000 Ft. Rendelési tételeknek felső határa nincsen.

Rendelés ellenőrzése

A rendelés elküldését követően a rendszer ellenőrző e-mail-t küld a rendelési és szállítási adatokkal, valamint a megrendelni kívánt termékekről, továbbá a fizetendő tételről.

Amennyiben a visszaigazolásban bármilyen adatában, vagy a megrendelt termékek vonatkozásában hibát észlel kérjük azonnal jelezze az info@halfanatik.hu e-mail címen. Munkatársunk minden esetben egyeztetés céljából felkeresi Önt a megadott telefonszámon.

A megrendeléseket a NIVA 99 Bt. elektronikus nyilvántartásában iktatja és archiválja, ezzel biztosítva a szerződés adataihoz való utólagos hozzáférés lehetőségét.

Házhozszállítás

Webáruházunk a Magyar Posta Zrt csomagküldő szolgáltatásait veszi igénybe házhozszállítás esetén. 

A megrendelt terméket 7 munkanapon belül házhozszállítjuk.Amennyiben valamilyen oknál fogva erre mégsincs lehetőségünk, kollégáink e-mail - ben vagy telefonon értesíti Önt, hogy mennyit kell várni esetleg egy termékre és mennyiben módosul a megrendelt termék kiszállítási ideje. Amennyiben az ön által rendelt termékek közül valamelyik nincsen raktárkészletünkön és az importőrtől sem tudjuk az adott pillanatban beszerezni, Önnek lehetősége van arra hogy a hiányzó termék nélkül ( viszont minden esetben min. 5000.-), vagy cseretermékkel kérje a kiszállítást, illetve arra hogy rendelését lemondja.

Házhozszállítás költségei:

Házhozszállítás költségei:   

 • 5.000 Ft-tól 30.000 Ft-ig 1490 Ft
 • 30.000 Ft felett a házhozszállítás ingyenes!

Csomagolási költséget nem számítunk fel!

Fizetési módok

 • Utánvét
 • Banki előre utalás 
 • Készpénz (személyes átvétel során üzletünkben)

Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például személyesen, postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a kapcsolattartási részen megadott elérhetőségeken. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

A termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Hibás teljesítés

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:157. §-ának hibás teljesítésre vonatkozó főszabálya szerint a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fontos szabály, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely vonatkozó törvényi fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el.

A hibás teljesítés vélelme alapján a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

Kellékszavatosság

A kellékszavatosság lényegében azt jelenti, hogy bármilyen termék eladásáról is legyen szó, a kötelezett (a termék eladója) a termék hibájáért kellékszavatossági felelősséggel tartozik. A Ptk. főszabálya szerint a jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén azonban a szavatossági idő hosszabb: a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a webáruházban megvásárolt termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A webáruházban vásárolt termék hibája esetén Ön - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

Jótállás

A jótállás - hétköznapi és közismert nevén „garancia” - azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett.

A jótállásnak két fajtája van:

 • a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és
 • a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás.

Utóbbi esetben nem egy jogszabály kötelezi bizonyos termékek eladása esetén az eladó felet jótállás vállalására, hanem erre önként - jól felfogott piaci érdekből - kerül sor.

A Ptk. szerint a jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Kötelező jótállás esetén a Niva 99 Bt. (7020 Dunaföldvár, Kossuth tér 8.) által forgalmazott, fogyasztók részére értékesített termékeinkre:

 • 10.000,-Ft – 100.000,- bruttó értékhatár között 1 év,
 • 100.001,-Ft - 250.000,- Ft bruttó értékhatár között 2 év,
 • 250.000,-Ft bruttó értékhatár felett 3 év időtartamú jótállást vállalunk.

Szerződéses jótállásnál a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban rögzített határidő az irányadó, azzal a kikötéssel, hogy az önkéntes jótállás hátrányos kikötést nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Mik a jótállási feltételek?

A jótállás, kellék- és termékszavatosság keretében végzett javításokat vagy a termék kicserélését a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szakaszai, a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint végezzük a jótállási idő, illetve a kellék- és termékszavatossági jogok érvényesíthetőségének teljes időtartama alatt.

A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért kérjük, azt őrizze meg. Kérjük, hogy a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megőrizni a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében, mert a szerződés megkötése az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal is bizonyítható. Nem tehető az érvényesítés feltételévé a termék felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

Vásárláskor a jótállási jegyen fel kell tüntetni a vállalkozás nevét, a termék azonosítására alkalmas megnevezését és típusát, továbbá – ha van – gyártási számát, a gyártó nevét, címét, ha nem azonos a vállalkozással, valamint a szerződéskötés, illetve a termék fogyasztó részére történő átadásának időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó nevében eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését.

Nem terjed ki a jótállás: amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok miatt következik be; azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási időn belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be; a termék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek; a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra; az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti kiegészítő termékek és tartozékok használatából adódnak feltéve, hogy a jótállásra kötelezett hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére vezethető vissza.

A fogyasztó a kijavítás vagy csere iránti igényét a jótállási időn belül a kereskedő székhelyén és telephelyén is érvényesítheti. Termékszavatossági igényét kérjük a jótállási jegyen feltüntetett gyártónak vagy forgalmazónak szíveskedjen bejelenteni.

Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól számított három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó ezen időtartamon belül kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A hiba fennállásának, vagy a rendeltetésszerű használatot akadályozó mérték megállapításához a kereskedő a szakszerviz közreműködését kérheti/ vagy szakvéleményt szerezhet be.

Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően a kereskedő az igény teljesíthetőségéről azonnal nem tud nyilatkozni, úgy öt munkanapon belül kell értesítenie a fogyasztót az álláspontjáról.

A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelő minőségben elvégezze, elvégeztesse. Ha a kijavítás vagy kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles annak várató időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételre alkalmas más módon történik.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítását nyer, hogy a termék nem javítható, úgy a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában 8 napon belül ki kell cserélni. Ha a cserére nincs lehetőség, úgy a megfizetést igazoló bizonylaton szereplő bruttó vételárat 8 napon belül köteles a vállalkozás a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a jótállási időtartam alatt a termék 3 alkalommal történő javítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a terméket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni -, úgy a megfizetést igazoló bizonylaton szereplő bruttó vételárat 8 napon belül köteles a vállalkozás a fogyasztó részére visszatéríteni.

Ha a termék kijavítására a vállalkozás részére való közléstől számított 30 napig nem kerül sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a terméket a határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül kicserélni. Ha a cserére nincs lehetőség, úgy a megfizetést igazoló bizonylaton szereplő bruttó vételárat 8 napon belül köteles a vállalkozás a fogyasztó részére visszatéríteni.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

A terméknek a kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére a jótállási idő újból kezdődik.

A jótállás keretébe tartozó kijavítás vagy csere esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

 • a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvétel időpontját,
 • a hiba okát és a kijavítás módját;
 • a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
 • a kicserélés tényét és időpontját.

Panaszügyintézés

A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. Panasz esetén kérjük, forduljon vállalkozásunkhoz a kapcsolati felületen megadott elérhetőségek bármelyikén.

A telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A területileg illetékes szerv:

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefon: 06-74-411-661

Mobil: 06-30-664-2130

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testületi eljárásban vállalkozásunk az előírásnak megfelelően együttműködési kötelezettséget vállal.

Adatvédelem

A weboldalon vásárlók adatait kizárólag számlázáshoz és könyvelés dokumentálásához használjuk.Az adatok kezelésekor minden esetben az Adatvédelmi Törvényben foglaltaknak megfelelően járunk el, az adatok módosítását e-mailben történő kérésre módosítjuk.A vásárló adatait a  szállító vállalatnak a kézbesítés / szállítás idejére átadásra kerülnek, mely vállalat szerződésben nyilatkozik az adatok bizalmas kezelését illetően.. A megrendeléseket a NIVA 99 Bt. elektronikus nyilvántartásában iktatja és archiválja, ezzel biztosítva a szerződés adataihoz való utólagos hozzáférés lehetőségét.